Huỳnh Nguyễn Mai Phương giành chiến thắng tại cuộc thi Miss World 2024

Huỳnh Nguyễn Mai Phương đã giành chiến thắng trong hạng mục Multimedia Challenge tại cuộc thi Miss World 2024, mang lại niềm tự hào cho Việt Nam. Cùng chờ đợi và ủng hộ Mai Phương trong những vòng thi tiếp theo của cuộc thi này.

Huỳnh Nguyễn Mai Phương giành chiến thắng tại cuộc thi Miss World 2024

Huỳnh Nguyễn Mai Phương giành chiến thắng tại cuộc thi Miss World 2024 - -1920231162

( Ảnh: Saostar )

Huỳnh Nguyễn Mai Phương đã giành chiến thắng trong hạng mục Multimedia Challenge tại cuộc thi Miss World 2024, mang lại niềm tự hào cho Việt Nam. Cùng chờ đợi và ủng hộ Mai Phương trong những vòng thi tiếp theo của cuộc thi này.

Huỳnh Nguyễn Mai Phương giành chiến thắng tại cuộc thi Miss World 2024 - 1747671289

( Ảnh: Saostar )

Post a Comment

Previous Post Next Post