Naraka: Bladepoint - Sự kiện Naraka Moves thu hút 40 triệu lượt xem trên TikTok

Sự kiện Naraka Moves của Naraka: Bladepoint đã thu hút 40 triệu lượt xem trên TikTok chỉ sau vài ngày. Với vũ điệu đơn giản nhưng đẹp mắt, Naraka Moves đã trở thành hot trend trên TikTok, thu hút cả những người không chơi game.

Sự kiện Naraka Moves thu hút 40 triệu lượt xem trên TikTok

Naraka: Bladepoint - Sự kiện Naraka Moves thu hút 40 triệu lượt xem trên TikTok - 1580622240

( Ảnh: Gamek )

Sự kiện Naraka Moves của Naraka: Bladepoint đã thu hút 40 triệu lượt xem trên TikTok chỉ sau vài ngày. Với vũ điệu đơn giản nhưng đẹp mắt, Naraka Moves đã trở thành hot trend trên TikTok, thu hút cả những người không chơi game.

Naraka: Bladepoint - Sự kiện Naraka Moves thu hút 40 triệu lượt xem trên TikTok - 1512993574

( Ảnh: Gamek )

Post a Comment

Previous Post Next Post